linkedin facebook instagram

SmartRetail

Med SmartShops egenutvecklade program SmartRetail kan ni:

  • Följa försäljningsstatistik på produktnivå
  • Se varans status betald/obetald/uthämtad eller inte uthämtad
  • Integrera ert BackOffice-system för automatiskt prisjustering
  • Flytta varan och kategorins placering i pekskärmen

I detta program hanterar ni även påfyllnaden till automaterna. Det går snabbt och enkelt att skriva ut en påfyllnadslista

När ni införskaffar ert SmartShop-system så lär vi er hur SmartRetail fungerar